گزارش‌ساز حسابورز

اهم قابلیت‌ها: تهيه انواع گزارش‌هاي مالي دايناميك بر اساس صورت‌هاي مالي و منابع مالي خاص. تهيه خودكار صورت‌هاي مالي بر اساس فرمت‌هاي سازمان حسابرسي و يا دلخواه. تهيه تجميع و تلفيق گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي و يادداشت‌هاي همراه. ايجاد بانك‌هاي اطلاعاتي مالي براي مقاطع زماني خاص.

گزارشات حسابداری

دریافت تراز مالی از هر نرم‌افزار حسابداری، حسابورز می‌تواند ترازهای مالی را از هر نرم‌افزار حسابداری دریافت نماید. اين ترازهای مالی در یك فضای جداگانه از نرم‌افزار مالی نگهداری شده و امکان ایجاد هر گزارشی برای کاربر فراهم می‌آورد. همچنین می‌توان تراز مالی ار فایل اکسل، متنی و يا…

قابلیت‌های حسابورز

-اولين نرم افزار هوش تجاري با متدولوژي بومي حسابورز اولين نرم افزار هوش تجاري با متدولوژي بومي است و از اين رو به راحتي قابل پياده سازي در سازمانهاي ايراني است. تا كنون به دلايل متعدد بسياري از نرم افزارهاي هوش تجاري و گزارش ساز در كشور و يا نرم افزارهاي موفق خارجي نتوانسته…