اولين نرم‌افزار هوش تجاري با متدولوژي بومي

حسابورز اولين نرم‌افزار هوش تجاري با متدولوژي بومي است و از اين رو به راحتي قابل پياده‌سازي در سازمان‌هاي ايراني است. تاكنون به دلايل متعدد بسياري از نرم‌افزارهاي هوش تجاري و گزارش‌ساز در كشور و يا نرم‌افزارهاي موفق خارجي نتوانسته‌اند، عملكرد موفقي را ارايه دهند.

قابل اجرا در سازمان‌هاي بزرگ با فعاليت‌هاي مختلف

هر سازمان بزرگ، كه داراي شركت‌ها و زيرمجموعه‌هاي متنوع و گسترده باشد مي‌تواند از اين نرم‌افزار استفاده نمايد. انجام پروژه در هر سازمان شامل: فروش، نصب و راه‌اندازي، آموزش، پياده‌سازي و پشتيباني مي‌باشد. و سازمان درنهايت با يك سيستم پياده‌سازي شده روبرو مي‌گردد.

ايجاد گزارشات يكسان از نرم‌افزارهاي مختلف

از بزرگترين معضلات سازمان‌هاي بزرگ آنست كه به دليل نبود سياست‌هاي نرم‌افزاري واحد شركت‌هاي زيرمجموعه از نرم‌افزارهاي واحد و يا كدينگ واحد استفاده نمي‌كنند. نرم‌افزار حسابورز مي‌تواند با استفاده از يك روش منحصر به فرد از نرم‌افزارهاي مختلف در هر حوزه و با هر كدبندي، گزارشات يكسان ايجاد نمايد.

گزارش‌ساز حسابورز

اهم قابلیت‌ها: تهيه انواع گزارش‌هاي مالي دايناميك بر اساس صورت‌هاي مالي و منابع مالي خاص. تهيه خودكار صورت‌هاي مالي بر اساس فرمت‌هاي سازمان حسابرسي و يا دلخواه. تهيه تجميع و تلفيق گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي و يادداشت‌هاي همراه. ايجاد بانك‌هاي اطلاعاتي مالي براي مقاطع زماني خاص.

گزارشات حسابداری

دریافت تراز مالی از هر نرم‌افزار حسابداری، حسابورز می‌تواند ترازهای مالی را از هر نرم‌افزار حسابداری دریافت نماید. اين ترازهای مالی در یك فضای جداگانه از نرم‌افزار مالی نگهداری شده و امکان ایجاد هر گزارشی برای کاربر فراهم می‌آورد. همچنین می‌توان تراز مالی ار فایل اکسل، متنی و يا…

قابلیت‌های حسابورز

-اولين نرم افزار هوش تجاري با متدولوژي بومي حسابورز اولين نرم افزار هوش تجاري با متدولوژي بومي است و از اين رو به راحتي قابل پياده سازي در سازمانهاي ايراني است. تا كنون به دلايل متعدد بسياري از نرم افزارهاي هوش تجاري و گزارش ساز در كشور و يا نرم افزارهاي موفق خارجي نتوانسته…